اطلاعیه ها

انتشار کتاب ژئوتوریسم

انتشار کتاب ژئوتوریسم

به اطلاع جامعه علمی بویژه اساتید، محققین، دانشجویان و محققین عرصه علوم زمین و گردشگری می رساند کتاب ژئوتوریسم توسط انتشارات دانشگاه تبریز منتشر شده است. این کتاب در هفت فصل تنظیم شده است: فصل اوّل: مفاهیم و تعاریف ژئوتوریسم فصل دوّم: دانش چند شالوده‌ای ژئوتوریسم فصل سوّم: ابعاد ژئوتوریسم فصل چهارم: حفاظت و ساماندهی محوّطه های ژئوتوریستی فصل پنجم: ژئومورفولوژی و ژئوتوریسم فصل ششم: روش‌های ارزیابی ژئوسایت‌ها و ژئومورفوسایت‌ها فصل هفتم: معرّفی چند مکان ژئومورفیک در این کتاب سعی شده است ضمن کنکاش در ابعاد مختلف موضوع و ارائه نقطه¬نظرات متخصّصین امر، نقطه آغازی برای نقد و بررسی جایگاه جغرافیایی ژئوتوریسم و گامی در جهت غنای ادبیّات ژئوتوریستی کشورمان باشد. نگارنده در این کتاب در پی دگرگون¬سازی نگرش به ژئوتوریسم است به¬طوری¬که با به‌کار¬گرفتن رویکردی کلان در برخورد با رشته ژئوتوریسم، نگاه خود را از ژئوتوریست به ژئوتوریسم معطوف سازد.. این کتاب، همچنین می-کوشد تا به ژئوتوریست و رویارویی و همکنشی وی با چشم¬انداز و پدیده¬های گوناگون زمینی بپردازد و راهی ایمن¬تر را به سوی سرانجامی پایاتر و پایدارتر برای ژئوتوریسم پیش روی نهد. چشم¬اندازی که این کتاب، پیش روی خوانندگان خود می¬گذارد، آن است که ژئوتوریسم و به¬ویژه ژئوتوریسم زیبایی¬شناسانه، یک نیاز است چرا¬که ریشه در سرشت زیبایی¬شناسی و زیبایی¬پسندی انسان دارد. گردش در زمین، راهی است که ژئوتوریست در آن گام می¬گذارد تا خود را از بخت دیدار نمودهای ناب زیبایی در دل پدیده¬های جغرافیایی و ویژگی¬های گوناگون زمین¬شناسی و ژئومورفولوژیکی در زمین بهره¬مند سازد و این همان ژئوتوریسم زیبایی¬شناختی است. نهایتاً این که، نوعی بازنگری در ادبیّات ژئوتوریسم، می¬تواند مشکل کمبود دسترسی به منابع در این مورد را تا حدودی رفع نماید. در این کتاب سعی شده است مجموعه¬ای قابل توجه از منابع مرتبط با موضوع ژئوتوریسم در سطح جهان برای محقّقین این عرصه جمع آوری¬شود و دست آنها را برای درک و فهم درست و بهتر موضوعات ژئوتوریسم باز گذارد. در این کتاب سعی شده است تا حدّالامکان از مثال‌های موردی از ایران استفاده شود و عکس‌ها و نقشه¬های موجود در محتوای این کتاب، به غیر از چند مورد انگشت¬شمار، همگی حاصل کارهای میدانی و مطالعات چندین ساله مؤلّف می باشد. مطالب این کتاب برای محققین و فعالان عرصه گردشگری در همه اشکال آن، به‌ویژه ژئوتوریسم مفید است و با توجّه به هم‌خوانی مطالب این کتاب با سرفصل‌های برخی دروس رشته¬های ژئومورفولوژی، زمین¬شناسی، اکوتوریسم و جغرافیا و برنامه¬ریزی توریسم، می¬تواند مورد¬ استفاده دانشجویان این رشته¬ها در کلّیه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری باشد. همچنین، با توجّه به معرّفی ابعاد و ویژگی-های روش‌های ارزیابی و طرح مباحث بنیادی در مورد ژئوتوریسم، مراجعه به این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های ژئومورفولوژی، زمین¬شناسی، اکوتوریسم، آمایش¬سرزمین، جغرافیا¬ و برنامه¬ریزی توریسم، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی و محقّقین سایر نظام‌های علمی مرتبط توصیه می‌شود.

ادامه مطلب

شروع فعالیت مرکز پژوهشی ژئوتوریسم

ضمن اعلام شروع فعالیت مرکز پژوهشی ژئوتوریسم در دانشگاه تبریز با دو گروه علمی اکوتوریسم و گردشگری نواحی ژئومورفولوزیکی و زمین شناسی و براساس مجوز شماره ۱۵۵۷۷۰/۲۲ مورخ ۲۹/۰۷/۹۴ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در راستای انجام مطالعات تفصیلی و ثبت ژئوپارکهای استانها به جهت قرارگیری در فهرست اولویتهای ملی در راستای اقتصاد مقاومتی، به استحضار می رساند این مرکز آمادگی خود را برای انجام هر گونه مطالعات در خصوص شناسایی، ارزیابی توانمندی، حفاظت و مدیریت ژئوسایتها و ژئومورفوسایتهای سطح کشور اعلام می دارد.

ادامه مطلب